GoedeBuren Lochem helpt u rond problemen door gedrag van buren of bewoners in de buurt waar u last van hebt of waar u zich zorgen over maakt. Dat kan gaan over onder andere de volgende onderwerpen:

  • problemen op het erf of rond de erfgrens (schuttingen, bouwwerken, bomen, overhangende takken);
  • geluidshinder door bewoners, kinderen, huisdieren, machines;
  • vernieling, vervuiling en stank;
  • pesterijen en intimidatie.

Bovenstaand zijn voorbeelden. Heeft u op een andere manier last van buren of buurtgenoten? Neem contact op om te overleggen over de mogelijkheden.